אמנת הארגון

עמותת מזון ומכולת גאה להציג את אמנת הארגון בפני חבריה הקמעונאים, בעלי המכולות והמינימרקטים הפרטיים.
אנו מתחייבים להעמיד לרשות חברי הארגון סל שירותים נרחב אשר יסופק ברמת שירות גבוהה ובאופן המותאם למאפיינים ולצרכים העסקיים של החברים.

אמנת הארגון מצורפת כנספח לתקנון העמותה ומחייבת את מנהלי העמותה, עובדיה, נציגיה, התאגיד המסחרי שבשליטת העמותה ואת כלל חבריה וספקי השירותים הפועלים מטעמה.

ארגון פורום מזון ומכולת נוצר עבור קהילת הקמעונאים העצמאיים בישראל ומהווה עבורם זרוע מקצועית המחויבת לצמיחתם הכלכלית וקידום מעמדם כנותני שירות לקהילת הצרכנים המקומית.

אנו מתחייבים:

 1. לפעול לקידום מעמד הקמעונאי הקהילתי כספק מוצרים יעיל וזמין לצרכני הקהילה
 2. לעודד את הקמעונאים החברים בעמותה להעצים את כח הקניה המרוכזת כאמצעי מרכזי לשיפור כושר התחרות, בין היתר באמצעות תמריצים כלכליים ואחרים.
 3. להדריך ולסייע לכל קמעונאי כיצד להזמין ולקבל את אספקת המוצרים בדרך שתמקסם את זמינות המוצרים על המדף במינימום מלאי עודף.
 4. לספק את השירותים והמוצרים בזמני תגובה ובמועדים, כפי שיסוכמו מול כל חבר, בהתאם לאופי פעילותו ומיקומו הגיאוגרפי.
 5. לאסוף מוצרים שסופקו בעודף ובחוסר התאמה, ובלבד שיוחזרו באריזתם המקורית ובשלמות.
 6. ליזום ולקדם פעילויות לרווחה ובטיחות תזונתית, בשיתוף הקמעונאים.
 7. להדריך ולאפשר לקמעונאי לנהל את עלויות האספקה ביעילות תפעולית וכלכלית.
 8. ליזום פעילויות חשיפה ושיווק של חברי הארגון בקרב הצרכנים.
 9. לצייד את חברי העמותה בכלים מגוונים לקידום השירותים והמכירות.
 10. לפתח ולהתאים מגוון פתרונות וכלים ניהוליים לקידום עסקי ורווחה כלכלית של חברי הארגון.
 11. לשקף את פעילויות הארגון ותכניותיו בפני החברים, במסגרת התכנסויות האסיפה הכללית.
 12. לפעול בנחישות למזעור פעילויות ואירועים הפוגעים בהשגת מטרות הארגון והחברים בו, על ידי גורמים ציבוריים ואחרים, לרבות על ידי מי חברי הארגון.

התחייבות חברי הארגון:

 1. להכיר בעמותה כארגון מקצועי בתחום הרכש והלוגיסטיקה אשר נועד לרווחתם העסקית והכלכלית.
 2. לחשוף ולפרסם את הארגון כגורם הפועל לקידום המעמד העסקי והחברתי של הקמעונאים הפרטיים בישראל.
 3. לאפשר הצגת מיתוג הארגון בחנות הקמעונאית, במקום בולט לעיני הצרכנים.
 4. לפעול בתיאום ובשיתוף פעולה עם נציגי הארגון, באמצעות מנהלי הלקוחות ומכרז השירות.
 5. לשקף בפני נציגי הארגון פערים וצרכים שטרם סופקו, הן בהיבט העסקי והן בהיבט החברתי.
 6. ללמוד ולהטמיע את הידע והכלים המסופקים על ידי הארגון.
 7. לקיים את נהלי הזמנת המוצרים והשירותים ואת התהליכים המתבקשים לקיום תקין של האספקות והתשלומים.
 8. לסייע לנציגי הארגון לבצע את מלאכתם ביעילות ובשלמות.
 9. לעודד ספקים לספק את מוצריהם באמצעות הארגון, בין אם במכירה מרוכזת ובין אם באמצעות משלוחים מאוחדים.
 10. לסייע באופן פעיל במימוש יוזמות הארגון במישור החברתי, בדגש על אוכלוסיות נזקקות.
 11. להכיר את החלטות האסיפה הכללית ולפעול בהתאם.